24/7support

Anderhalve-metereconomie

Anderhalve-metereconomie

20-04-2020

Als het éven kan, werkt VpG Techniek door in de anderhalve-metereconomie. Maar uiteraard doen we dit alleen als het veilig en verantwoord kan. De veiligheidsvoorschriften in het protocol ‘Samen veilig doorwerken’, vastgesteld door het Rijk en de Bouw- en Technieksector, zorgen hierbij voor een helder kader. Het protocol is tot stand gekomen met advies van het RIVM en de Inspectie SZW en wordt ondersteund door vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.